System kontroli jakości

Dostawy betonu potwierdzone są dokumentem WZ wraz z deklaracją zgodności z polską normą PN-EN 206:2016-12

Współpracujemy z renomowanym laboratorium gdzie nieustannie i niezależnie sprawdzamy nasze wyroby pod kątem wytrzymałości, jakości i bezpieczeństwa.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji